ข่าวประชาสัมพันธ์
ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32 (อ่าน 3766) 10 ส.ค. 62
"รางวัลชนะเลิศประกวดสวนสนามกรุงเทพมหานคร" (อ่าน 3075) 01 ก.ค. 62
16 พ.ค. 62 รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (อ่าน 3951) 16 พ.ค. 62
โรงเรียนวัดสังฆราชาเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 17 พฤษ (อ่าน 3764) 16 พ.ค. 62