ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ค. 62 ถึง 10 ก.ค. 62 ค่ายพุทธบุตร
ชุดขาว พระอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
05 ก.ค. 62 ทัศนศึกษา
ซีไลฟ์ แบงคอก / ชุดพละ
02 ก.ค. 62 ตรวจสุขภาพ
โรงเรียนวัดสังฆราชา